Bezoek Acibadem

Op donderdag 5 oktober was het weer tijd voor ons jaarlijkse kijkje in de keuken. De keuken stond deze keer in het gloednieuwe ZBC Acibadem te Amsterdam. De deelnemers werden hartelijk ontvangen bij de ingang en doorverwezen naar het restaurantje waar een broodmaaltijd met soep klaarstond.

Het hoofd marketing en het hoofd financiën namen ons deze avond op sleeptouw. Na het eten verplaatste de groep zich naar een nabijgelegen zaaltje waar er een presentatie werd gegeven. Tijdens de presentatie was er veel interactie met de deelnemers en werden er interessante vragen gesteld. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat huisartsen patiënten naar een nieuw ziekenhuis verwijzen of hoe kun je een toegangstijd van slechts 48 uur garanderen?

Het bleek inderdaad een goed netwerk te vergen om bekendheid te krijgen in de stad Amsterdam waar al zoveel andere ziekenhuizen zijn. Daarom is het juist zo van belang dat Acibadem zich weet te onderscheiden door de korte toegangstijd. Nu is dit nog mogelijk doordat er sprake is van overcapaciteit omdat de patiëntenpopulatie nog moet worden opgebouwd, maar ook op volle sterkte wordt straks een toegangstijd van maximaal 4 dagen gegarandeerd.  

Na de presentatie kregen we een rondleiding door het gebouw. Het bleek al snel dat het van oorsprong Turkse ziekenhuis hele andere uitgangspunten had gebruikt dan in de standaard Nederlandse ziekenhuizen. Grote brede gangen, ruime behandel- en spreekkamers en Ipads naast de deur met daarop informatie over de dienstdoende specialist en een consulttijd van minimaal 20 minuten. Het Acibadem concern probeert een haast hotelachtige ervaring te creëren bij een bezoek aan het ziekenhuis. De Acibadem ziekenhuizen in Turkije worden ook wel vergeleken met 5-sterren hotels. In Nederland blijft het voorlopig een experiment, maar indien geslaagd kunnen we de komende jaren meer van deze ZBC’s verwachten in Nederland en de omringende landen.

Acibadem.jpg