(Video)verslag oratie prof.dr. Antoinette de Bont

Bericht van de Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM):

We kijken terug op een mooie dag waarop prof.dr. Antoinette de Bont haar ambt heeft aanvaard als bijzonder hoogleraar sociologie van innovaties in zorg bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) vanwege de Vereniging Trustfonds. Met de benoeming van prof. De Bont slaan ESHPM en Antoinette een brug tussen onderzoek, beleid en praktijk door vorm te geven aan innovaties in de organisatie van zorg.

Gedachtenexperimenten

Overtuigend en met veel plezier nam Antoinette ons met haar oratie ‘De data doen het niet’ mee in de wereld van data in de zorg. In een bevlogen betoog legde ze drie gedachtenexperimenten voor waarmee we data werkzaam kunnen maken; praten over data, het herstellen van verbindingen met minder data en de lessen die we leren van verkeerde data.

Onderzoeksagenda

Om data voor ons te laten werken hebben we een sterke sociologische en provocerende agenda nodig voor data in de zorg. Dit is waar Antoinette zich hard voor maakt. Zelf heeft zij al drie punten voor haar onderzoeksagenda geformuleerd:

1.    Big dating: hoe leren we artsen en technici om samen betekenis te geven aan data?

2.    Ziekte zonder zorg: kunnen we zonder de classificatie van ziekten de zorg beter inrichten?

3.    Herstel van verbindingen: welke alternatieve datapraktijken openbaren zich binnen netwerken van bekenden die elkaar vertrouwen?

Drie onderwerpen zijn voor Antoinette echter niet genoeg. De komende jaren wil zij werken aan de sociale agenda voor big data in de zorg. Ze nodigt u daarbij uit aan haar keukentafel in Utrecht om samen haar onderzoeksagenda aan te vullen tot tien punten. Voelt u zich vrij om met haar in gesprek te gaan.

Video

Wilt u de oratie nog een keer herbeleven of was u niet in de gelegenheid erbij te zijn, bekijk dan hier de video van haar oratie.