Terugblik Seminar Transparantie: Zicht op Zorg!

 
Op donderdag 19 maart kwamen zo’n 40 alumni en andere geïnteresseerden naar het seminar dat werd georganiseerd op de vernieuwde Erasmus Universiteit.

In 2014 hebben een aantal aBMG-leden de koppen bij elkaar gestoken voor het organiseren van een seminar. Na een aantal brainstormsessies was het thema bedacht: transparantie in de zorg. De actualiteit van dit onderwerp werd nog extra benadrukt door het feit dat Minister Edith Schippers het jaar 2015 heeft uitgeroepen tot het jaar van de transparantie in de zorg!

Op donderdag 19 maart jl. kwamen zo’n 40 alumni en andere geïnteresseerden naar het seminar dat werd georganiseerd op de vernieuwde Erasmus Universiteit. Het was een inspirerende avond waar bijgepraat kon worden met andere alumni en diverse sprekers hun kijk gaven op transparantie in de zorg. In dit verslag blikken wij terug op deze geslaagde avond.

Roland Bal (hoogleraar iBMG) en Jan Hazelzet (arts en chief medical information officer van het Erasmus MC) stelden kritisch de vraag naar transparantie ter discussie. Roland deed dit vanuit dewetenschap en Jan Hazelzet vanuit de praktijk. In de praktijk brengt transparantie verschillende uitdagingen met zich mee: hoe behoud je de balans tussen transparantie, registratie en efficiency? Welke informatie stel je op welk moment beschikbaar? En is het bijvoorbeeld voldoende om een patiënt inzage te geven zijn of haar labuitslagen, of is er pas sprake van transparantie wanneer je zoveel informatie geeft dat een patiënt de uitslagen ook kan interpreteren? Beide sprekers zeiden niet voor niets “Geef ons inzicht, geen transparantie”.
Tussen het gezamenlijke gedeelte en de workshops trakteerde de aBMG, in het kader van haar vierde lustrum, de deelnemers op feestelijke petit fours.

Social media expert Oliver de Leeuw, van het bedrijf Nameshapers, wist de deelnemers van de workshop Social Media te prikkelen met nieuwe ontwikkelingen op ICT gebied en de vraag wat dit betekent voor zorgorganisaties. We kunnen ons nu misschien niet voorstellen dat de online dokter, instagram for doctors en wearables gemeengoed worden, maar wie had twintig jaar geleden verwacht dat we nu niet meer zonder mobieltje zouden kunnen?

In de workshop Reputatiemanagement, verzorgd door Christina Bierma, werd stilgestaan bij de ‘zachte waarde’ van een organisatie, namelijk reputatie. Wist je bijvoorbeeld dat 45% van je reputatie wordt beïnvloed door de bestuurder? Het is belangrijk om te weten welke associaties stakeholders hebben bij je organisatie. Met deze kennis kun je vervolgens aan de slag met het managen van de reputatie.

De avond werd afgesloten met een gezellige borrel in campuscafé De Smitse. Alle deelnemers kregen een boek en een leuke gadget mee naar huis waarmee zij hun licht verder kunnen schijnen op transparantie in de zorg!