Back to All Events

ESHPM seminar: Openbaarmaking calamiteiten in de zorg

  • Erasmus Paviljoen (map)

Transparantie in de zorg, en dan vooral ten aanzien van calamiteiten en disfunctioneren (‘de zwarte lijstjes’), roept al enige jaren stevige discussies op over het recht op informatie voor burgers en werkgevers enerzijds en de ruimte om te leren en veiligheid voor de individuele zorgverlener anderzijds. De voorgenomen wetswijziging van het Ministerie van VWS om IGJ rapportages over calamiteiten bij zorginstellingen met meer dan 10 werknemers openbaar te maken zet het debat verder op scherp. Wat helpt de zorg verder?

Meer info en aanmelden op de ESHPM website.